VASARIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Data Valanda Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta
2016-02-01
iki
2016-02-29
Pagal tvarkaraštį Pamokų stebėjimas 1-4 ir 5-8 klasėse. Direktorė Gitana Kužmarskytė, metodinės tarybos pirmininkė Lilė Gailiuvienė - Budrė Mokytojai,mokiniai Mokykla
2016-02-01
iki
2016-02-29
  Atliekamas tyrimas “Ar namų darbai padeda siekti mokymosi pažangos?”. Metodinės tarybos pirmininkėLilė Gailiuvienė – Budrė Mokyklos bendruomenė Mokykla
2016-02-10
iki
2016-02-24
  Mokytojų – mokinių apklausa “Konsultacijų efektyvumas”. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas Mindaugas Toliušis Mokytojai, mokiniai Mokykla
2016-02-22
iki
2016-02-26
Pagal tvarkaraštį Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas (atvirų durų dienos mokykloje). Mokyklos tarybos pirmininkė  Laima Bružaitienė Mokyklos bendruomenė Mokykla
2016-02-01
iki
2016-03-01
  Mokinių piešinių paroda "Tenenių miestelis vaikų akimis". Mokytoja Egidija Brinkytė 5-8 klasių mokiniai Šilalės viešojoje bibliotekoje, vaikų skyrius (3aukštas)
2016-02-10 13.40 Mokytojų tarybos posėdis. Direktorė Gitana Kužmarskytė Mokytojai Mokykla (mokytojų kambarys)
2016-02-15 10.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas Mindaugas Toliušis Komisijos nariai bei mokytojai Mokykla (mokytojų kambarys)
2016-02-03 10.55 Susitikimas su Tenenių girininku Rimantu Pociumi. Mokytoja Irena Budginienė 5-8 klasių mokiniai Mokykla (lietuvių kalbos kabinetas)
2016-02-10 8.55 Šventė  “Dainuoju Lietuvai” skirta Vasario 16 – os dienai paminėti. MokytojasAivaras Šimkus,socialinis pedagogas Mindaugas Toliušis,Mokytoja Veronika Gudaitė Mokyklos bendruomenė Mokykla
2016-02-12 Pertraukų metu Šventinė pramoginė popietė “Valentino beieškant”. Mokinių tarybos koordinatorėVaida Girskienė Mokyklos bendruomenė Mokykla
2016-02-26 10.40 Popietė  “Gudručio klubas”. Mokytoja Lilė Gailiuvienė - Budrė 1-4 klasių mokiniai ir tėveliai 2-3 klasės kabinetas
2016-02-26 13.00 Proto mūšis “Pasaulis pro mano langą”. Mokytoja Ingriga Kurmytė 5-8 klasių mokiniai Mokykla(lietuvių kalbos kabinetas)
Data ir laikas derinama   Klasių tėvų susirinkimai:
Ikimokyklinės grupės
1,4 klasė
2,3 klasė
5 klasė
6-7 klasė
8 klasė
Klasių vadovai Mokyklos bendruomenė Mokykla